Benxi
SeaBRNet

การประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑล แถบภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 (SeaBRNet)

เครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2541 มีประเทศสมาชิกแรกเริ่ม ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนร์ม่า ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศน์ และการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล เช่น การสื่อสาร ทัศนวิสัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเป็นหุ้นส่วน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งมีข้อตกลงที่จะให้มีการประชุมเกิดขึ้นทุกปี โดยพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ประเทศสมาชิกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำหรับปี 2561 นี้ ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ และใช้พื้นที่สงวนชีวมลฑลแม่สา-คอกม้า จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 11 ของเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลแถบภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ นับแต่การโดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการดำเนินงานของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เวทีนี้ในการนำเสนอผลงาน นวัตกรรม หรือประสบการณ์การดำเนินงานพื้นที่สงวนชีวมณฑลให้ประเทศอื่นๆ ได้รับทราบ โดยมีประเทศเข้าร่วมถึง 13 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ติมอร์-เลสเต เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ภูฎาน ญี่ปุ่น เนปาล และคาซัคสถาน ระยะเวลาการประชุมมี 3 วัน โดยวันแรกเป็นการพาผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
วันที่สองของการประชุมเป็นภาคบรรยายในช่วงกลางวัน โดยแต่ละประเทศจะนำเสนอข้อมูล ผลงาน การดำเนินงาน หรือการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลของตัวเอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศเครือข่ายในครั้งนี้ ช่วงค่ำวันเดียวกัน มีกิจกรรม MAB Communities Workshop เป็นกิจกรรมกลุ่ม ที่ให้ประเทศเครือข่ายร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดในประเด็นต่าง ๆ เพื่อก่อเกิดเป็นแนวคิด แนวทาง แรงบันดาลใจ หรือเครื่องมือที่สามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลของแต่ประเทศได้ในอนาคต
ส่วนวันที่สาม วันสุดท้ายของการประชุมเป็นการบรรยายในส่วนของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ เป็นการนำเสนอผลงาน การวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศ ซึ่งก็มีนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั้ง 4 แห่ง มานำเสนอแก่เครือข่ายผู้เข้าประชุม และทิ้งท้ายกับการอภิปรายร่วมกันถึงการทำงานในอนาคต และร่วมกันหาประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งถัดไป ซึ่งผลที่ออกมา คือ ประเทศฟิลิปปินส์ สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลต่อไปในอนาคตของประเทศเทศไทย ประเด็นหลักคือ เตรียมผลักดันพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล และพื้นที่ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ให้มีความพร้อมที่จะกับเงื่อนไขในทุก ๆ ด้านของยูเนสโก ประเด็นต่อมาคือการบริหารจัดการกับพื้นที่สงวนมณฑลเดิม ซึ่งมีความท้าทายกับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาเสมอ ค่ำคืนสุดท้ายของการประชุม ได้มี Farewell Dinnder ตามธรรมเนียมสากล เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณและอำลาแขกผู้มาเยือน ด้วยการแสดงร่ายรำอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศไทย บรรยากาศต่างอบอวลไปด้วยความสุขสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการรำวงร่วมกัน มิตรภาพในช่วงเวลาอันสั้นและองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันของเครือข่ายจากการประชุมครั้งนี้ ได้เกิดขึ้นแล้วและจะเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราต่อไป