Benxi
ฟ้ามุ่ยกึ่งสำเร็จรูป

ฟ้ามุ่ยกึ่งสำเร็จรูป

ชุดผลิตภัณฑ์ “ฟ้ามุ่ยกึ่งสำเร็จรูป" เกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้ ร่วมพัฒนาชุดฟ้ามุ่ยพร้อมปลูกภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ชีวมณฑล ต่อยอดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์แท้ของท้องถิ่นกลับคืนสู่ธรรมชาติ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มมีรายได้เสริมและแบ่งรายได้บางส่วนบริจาคเพื่อเตรียมจัดตั้งกองทุนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า เพื่อให้เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป ถือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนหัวใจสีเขียวที่แท้จริง และเป็นก้าวย่างแรกตามแผนปฎิบัติการลิมา ที่พื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิธีปลูกฟ้ามุ่ยกึ่งสำเร็จรูป

1. คีบกล้ากล้วยไม้ออกจากขวด
2. ล้างรากด้วยน้ำสะอาด ไม่ให้อาหารเหลือติดกับราก
3. ผึ่งประมาณ 30 นาทีจนกล้าแห้ง
4. นำกล้วยไม้ติดกับแผ่นไม้ ห่อรากด้วย Sphagnum moss รัดด้วยสายรัดให้แน่นพอดี
5. เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม หมั่นดูแลรดน้ำ
6. รอจนกล้วยไม้โต รากติดกับแผ่นไม้

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้

ที่อยู่

เลขที่ 12 หมู่ 5 ตำบลโป่งแยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ติดต่อสอบถาม

083-5733091